Booking

Fyll i skjema for booking for å booke et tandemflyg. Angi; Navn, telefonnummer, ønsket flydag, reservedag og hvilken type flytur du vil ha, trenger også å vite vikt så jeg vet om utstyret passer. Reservasjonen er først gyldig når tandempiloten har gitt tilbakemelding.


DCIM104GOPROG0030268.