Historie

Historie:
Sogn paragliderklubb ble danna i 1990 av Dagfinn Bondevik, det registrertes totalt 34 medlemmer i oppstarten av klubben. I det tidlige 90-tallet var det 100 medlemmer i klubben og i 2002 var det bare 20-25 aktive medlemmer. Sakte men sikkert blir det flere og flere i klubben og målet er att klubben vokser med aktive piloter.

Klubbens formål:
Klubben sitt formål er ved samarbeid og kameratskap fremme paragliding i sunne former. En sentral oppgave er å arbeide for å aktivere ungdom i klubbarbeide og opplæring innenfor klubbens interessefelt. En naturlig fortsetting  av dette arbeidet er videreutdanning i form av f.eks. kurs og studiearbeid. For å gjennomføre dette vil klubben planlegge og gjennomføre opplæring i, og spre opplysninger om og arrangere og delta i konkurranser i paragliding (Lover for Sogn paraglider klubb skippa 07.09.1990).