SMS-tjeneste

Sogn Paraglider Klubb har ei SMS teneste der medlemmar i klubben (og andre) kan sende Flyrelatrerte SMS til alle som er i med i gruppa berre ved å sende ein SMS.
Prisar for tenesta er standardtakst hjå din operatør for å sende gruppe melding medan det er kr 1.50 pr mottekne melding frå gruppa.

Alle kommandoar sendast til 2030.

Start av tenesta:
GRsogn start

Sende gruppemelding:
GRsogn Din melding her

Stoppe tenesta:
GRsogn Stopp